Roman

Søstrene på Stenberg

Søstrene på Stenberg er en roman diktet rundt livene til Weidemann-søstrene som levde på Stenberg amtmannsgard fra 1805 til 1901. Det er en roman om kjærlighet og kjærlighetens kår, makt, avmakt og undertrykkelse i en tid hvor familiens døtre var underlagt strenge konvensjoner og ikke hadde egen stemme.  Det er blitt hevdet at Camilla Collett hentet inspirasjon fra livene til de tre døtrene på Stenberg da hun 1854–55 skrev Amtmannens døtre. Den unge, livsbejaende Camilla er en av skikkelsene vi møter i Søstrene på Stenberg.


Stenberg amtmannsgård i Vestre Toten kommune, er i dag er en del av Mjøsmuseet og er tilgjengelig for publikum.  Den store parken på rundt tretti mål med frukttrær og blomsterbed, kjærlighetssti, lysthus og gravplass står slik det gjorde for 200 år siden. Også i hovedhuset er rom og interiør intakt fra den gangen familien Weidemann bodde her. 


Fra omtaler av boken:
«Hun skriver en prosa som både er øm og vakker, skjør og sår. Elin Tinholts debutroman Søstrene på Stenberg er egnet til å nytes.»
Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad

«Tinholts bok om amtmands-døtrene har kastet nytt lys over Collets romanfigurer.»

Astird Werner, Deichman litteraturbloggen

https://blogg.deichman.no/litteratur/2020/05/28/amtmandens-dotre-pa-stenberg/

«Med rot i historisk materiale har Elin Tinholt skrevet roman om kjærlighet og makt i en tid hvor familiens døtre var underlagt strenge regler.» 

Kulturplot.no: https://kulturplot.no/…/elin-tinholt-vil-gjore-de-usynlige-…OM_søstrene.jpg